Сервиз на пожарогасители

Сервиз на пожарогасители

Фирма “Никнайс” ЕООД извършва проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители и разполага със собствена сервизна база , оборудвана с най-модерната технология машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители на световноизвестният немски производител "Brandschutz Technik Muller".

  • прахови пожарогасители
  • водни пожарогасители
  • водопенни пожарогасители 
  • пожарогасители с въглероден диоксид Пожарогасители и пожароизвестителни системи 

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:  
-стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;                                       -стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане:                                                       -стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;                                                                                                                   -комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”.