За Компанията

За Компанията

ЕТ „Никнайс – Никола Николов ” е регистрирана през  май 1991г. Основна дейност на фирмата през периода 1991 – 2003г е проектиране и внедряване на пожароизвестителни инсталации в складове, офиси, административни сгради и хотели.

           Като приемник на ЕТ”Никнайс” на 21.11.2003г. е учредена „Никнайс” ЕООД със същия предмет на дейност, като през последните няколко години фирмата развива и други направления в сферата на системите за сигурност, като сигнално – охранителни системи, системи за видеонаблюдение, интегрирани хотелски системи, контрол на достъпа и работното време пожарогасителни системи.Никнайс предлага противопожарно оборудване за обекти, както и сервиз на пожарогасители.
      
          Фирмата разполага с добре обучени и професионално подготвени кадри  за проектиране, инсталиране, монтаж и сервиз на системи за сигурност от най – високо ниво.

          На база дългогодишния си опит и коректни отношения с клиенти и партньори, внедрявайки системи за сигурност в големи промишлени и търговски обекти, хотели, банки и офиси - Никнайс се ползва с  отличен имидж в бранша.

          За оптимизиране качеството на предлаганите услуги през май 2007г „Никнайс” ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2000.