Пожарогасене

Пожарогасене

Системи за пожарогасене с флуоровъглеводороди
FE-13 и FM-200

Системите за пожарогасене с газ потушават пожара много бързо в рамките на секунди. Използваните гасителни агенти са чисти и безвредни за околната среда и хората. Те са леки, безцветни, без мирис, електрически непроводими и не взаимодействат с металите, благодарение на което не увреждат имуществото и оборудването и не остават следи и замърсявания след гасенето. Използват се за потушаване на пожар в помещения със сложно активно електронно и електротехническо оборудване без риск от поява на късо съединение или други повреди по ел. съоръженията.

Инсталациите с инертни газове са много подходящи за защита на архиви, музеи, библиотеки и други обекти с ценно и уникално имущество. Инсталациите с флуоровъглеводороди напълно решават проблемите по ПОЖАРОГАСЕНЕ В ПРОМИШЛЕНИ УСЛОВИЯ за защита на оборудването в цехове, рефинерии, машинни зали, минни съоръжения, електроцентрали, неотопляеми складови помещения, зали с електрическо и електронно оборудване и др. Те са изключително подходящи за потушаване на пожари и защита на съоръжения в помещения с много ниски температури (до – 40 оС) и високи тавани (до 7,5 м).

Системите отговарят на изискванията на стандарта ISO 14520.

За всяка изградена инсталация фирмата провежда планови регулярни ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ и ТЕСТОВЕ, както и ОБУЧЕНИЕ на ПЕРСОНАЛА, отговарящ за пожарната безопасност на обекта