Оповестяване и озвучаване

Оповестяване и озвучаване

Оповестяване за евакуация при пожар са задължителни за обществени обекти с над 100 човека  според Наредба Iz-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар . Системите за оповестяване се изграждат от продукти-сертифицирани по EN-54.