Структурни кабелни системи (СКС)

Структурни кабелни системи (СКС)

Структурните кабелни системи(СКС) са неделима част от информационната инфраструктурата на всяка новострояща се сграда, а подобно решение за една стара сграда или офис ще позволи преноса на глас, видео и данни да става бързо, лесно и ефективно.С бурния напредък на информационните технологии тя все повече се превръща в достатъчната кабелна среда за пренос на информация от всички компоненти на информационната инфраструктура. Изграждането на СКС е дълготрайна инвестиция. За да покрие изискванията на технологиите , са нужни прецизно проектиране, качествено изпълнение и гаранции за морална и физическа дълготрайност.