За компанията

За Компанията

Фирма  „Никнайс“ е регистрирана през май 1991г. Основна дейност на фирмата през периода 1991 – 2003г е проектиране и внедряване на пожароизвестителни инсталации в складове, офиси, административни сгради и хотели.

След 2005 година фирмата развива и други направления в сферата на системите за сигурност, като сигнално – охранителни системи, системи за видеонаблюдение, интегрирани хотелски системи, контрол на достъпа и работното време електроинсталации и Структурни кабелни системи .Никнайс предлага противопожарно оборудване за обекти, както и сервиз на пожарогасители и пожарни кранове.
      
Никнайс ООД разполага с добре обучени и професионално подготвени кадри  за проектиране, инсталиране, монтаж и сервиз на системи за сигурност от най – високо ниво.

На база дългогодишния си опит и коректни отношения с клиенти и партньори, внедрявайки системи за сигурност в големи промишлени и търговски обекти, хотели, банки и офиси – Никнайс се ползва с  отличен имидж в бранша.

За оптимизиране качеството на предлаганите услуги през май 2007г „Никнайс“ внедри система за управление на качеството и притежава валиден сертификат  ISO 9001:2015

Наши Клиенти

9

Пожароизвестителни системи

Основният фактор, влияещ на безопасността на една сграда е опасността от пожар.
9

Евакуационно и аварийно осветление

Съчетаването на аварийното осветление и стандартното осветление трябва стриктно да отговаря на стандартите за електрическата инсталация в сградата или съответното помещение. Изпълнението на инсталацията на аварийно осветление трябва да бъде съгласно по-долу изброените стандарти.

9

Сигнално-охранителни системи

Професионалните системи за технническа охрана осигуряват защита на хората и имуществото им от посегателства.

години на пазара

завършени проекта

полета на дейност

служители

“Ние проектираме и изграждаме всяка една система за техническа охрана спрямо нуждата и изискването на клиента. С цел постигане на максимална сигурност системите са оптимизирани за широк кръг от приложения – жилищни сгради, вили , офиси, търговси обекти и големи комплекси.”
Доверете ни се, нека работим заедно!
9

Пожароизвестителни системи

9

Евакуационно и аварийно осветление

9

Сигнално-охранителни системи

9

Системи за видеонаблюдение

9

Интегрирани хотелски системи

9

Контрол на достъп и работно време

9

Домофонни и видео-домофонни системи

9

Оповестяване и озвучаване

9

Структурни кабелни системи (СКС)

9

Пожарогасене

9

Електрически инсталации

За контакти

Приемам

Никнайс "ООД"

Офис ул. "Възраждане" №12 А
Сервизна база ул."Странджа" №43

Телефон

T: 052 / 660 690
M: 0888 205 620; 0888 492 530
F: 052 / 660 688

nicknice@abv.bg