Пожарогасене

Пожарогасене

Системи за пожарогасене с флуоровъглеводороди
FE-13 и FM-200

Системите за пожарогасене с газ потушават пожара много бързо в рамките на секунди. Използваните гасителни агенти са чисти и безвредни за околната среда и хората. Те са леки, безцветни, без мирис, електрически непроводими и не взаимодействат с металите, благодарение на което не увреждат имуществото и оборудването и не остават следи и замърсявания след гасенето. Използват се за потушаване на пожар в помещения със сложно активно електронно и електротехническо оборудване без риск от поява на късо съединение или други повреди по ел. съоръженията.

Инсталациите с инертни газове са много подходящи за защита на архиви, музеи, библиотеки и други обекти с ценно и уникално имущество. Инсталациите с флуоровъглеводороди напълно решават проблемите по ПОЖАРОГАСЕНЕ В ПРОМИШЛЕНИ УСЛОВИЯ за защита на оборудването в цехове, рефинерии, машинни зали, минни съоръжения, електроцентрали, неотопляеми складови помещения, зали с електрическо и електронно оборудване и др. Те са изключително подходящи за потушаване на пожари и защита на съоръжения в помещения с много ниски температури (до – 40 оС) и високи тавани (до 7,5 м).

Системите отговарят на изискванията на стандарта ISO 14520.

За всяка изградена инсталация фирмата провежда планови регулярни ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ и ТЕСТОВЕ, както и ОБУЧЕНИЕ на ПЕРСОНАЛА, отговарящ за пожарната безопасност на обекта

Наши Клиенти

9

Пожароизвестителни системи

Основният фактор, влияещ на безопасността на една сграда е опасността от пожар.
9

Евакуационно и аварийно осветление

Съчетаването на аварийното осветление и стандартното осветление трябва стриктно да отговаря на стандартите за електрическата инсталация в сградата или съответното помещение. Изпълнението на инсталацията на аварийно осветление трябва да бъде съгласно по-долу изброените стандарти.

9

Сигнално-охранителни системи

Професионалните системи за технническа охрана осигуряват защита на хората и имуществото им от посегателства.

години на пазара

завършени проекта

полета на дейност

служители

“Ние проектираме и изграждаме всяка една система за техническа охрана спрямо нуждата и изискването на клиента. С цел постигане на максимална сигурност системите са оптимизирани за широк кръг от приложения – жилищни сгради, вили , офиси, търговси обекти и големи комплекси.”
Доверете ни се, нека работим заедно!
9

Пожароизвестителни системи

9

Евакуационно и аварийно осветление

9

Сигнално-охранителни системи

9

Системи за видеонаблюдение

9

Интегрирани хотелски системи

9

Контрол на достъп и работно време

9

Домофонни и видео-домофонни системи

9

Оповестяване и озвучаване

9

Структурни кабелни системи (СКС)

9

Пожарогасене

9

Електрически инсталации

За контакти

Приемам

Никнайс "ООД"

Офис ул. "Възраждане" №12 А
Сервизна база ул."Странджа" №43

Телефон

T: 052 / 660 690
M: 0888 205 620; 0888 492 530
F: 052 / 660 688

nicknice@abv.bg