Сервиз

Нашият сервиз

Във връзка с Наредба № 8121з-647 за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 01.10.14г . обн. в ДВ бр.81 от 28.10.2014г., съгласно чл.5 ал.4 и чл.22 бихме могли да Ви предложим нашите услуги за абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи за Вашия обект. Дейностите по абонаментния сервиз са съобразени с изискванията от стандарта СД CEN/TS 54-14  и включват следното:

 

I. Дейности по месечно абонаментно техническо обслужаване на пожароизвестителни системи 

 

 1. Проверка за функционирането на автоматични пожароизвестители.
 2. Проверка на функционирането на ръчните пожароизвестители.
 3. Проверка за функционирането на индикациите.
 4. Издаване на протокол за абонаментен сервиз.
 5. Явяване при повикване за отстраняване на повреди в системата
 6. Издаване на ежемесечен протокол за абонаментен сервиз.
 7. Изготвяне на паспорт и дневник на ПИС /първоначално при подписване на договор/.
 8. Обучение на персонала за работа с ПИС /първоначално и при необходимост/

 

II. Дейности по тримесечно абонаментно техническо обслужаване на пожароизвестителни системи

 

 1. Проверка за функционирането на автоматични пожароизвестители.
 2. Проверка на функционирането на ръчните пожароизвестители.
 3. Проверка за замърсяване, повреда, корозия и укрепване акустични сигнализатори (блиц лампи и сирени).
 4. Визуална проверка на устройството за индикация и управление. Наличие на проникнала влага или други влошаващи фактори.
 5. Проверка на функциите за следене за повреда на съоръжението.
 6. Проверка на функциите за управление и индикация.
 7. Проверка на всички връзки към акумулатори.
 8. Проверка затегнатостта на връзките.
 9. Дозатягане на връзките.
 10. Осведомяване от инвеститора за конструктивни промени нарушаващи работоспособността на ръчни и автоматични пожароизвестители и звукови сигнализатори.
 11. Визуална проверка по конструктивни промени и несъответствия.
 12. Издаване на тримесечен протокол за абонаментен сервиз.

 

III. Дейности по годишно абонаментно техническо обслужаване на пожароизвестителни системи

 

 1. Проверка за функционирането на автоматични пожароизвестители.
 2. Проверка на функционирането на ръчните пожароизвестители.
 3. Проверка за замърсяване, повреда, корозия и укрепване акустични сигнализатори (блиц лампи и сирени).
 4. Проверка на функционирането акустични сигнализатори (блиц лампи и сирени).
 5. Визуална проверка на устройството за индикация и управление.Наличие на проникнала влага или други влошаващи фактори.
 6. Проверка на функциите за следене за повреда на съоръжението.
 7. Проверка на всички функции за управление и индикация съвместно с представител на инвеститора за обезопасяване на обекта.
 8. Проверка на всички връзки към акумулатори.
 9. Проверка на функционирането на токозахранването. Зарядно напрежение във волтове.
 10. Проверка на резервното захранване. Напрежение на акумулатора във волтове.
 11. Проверка на функционирането при спиране на мрежовото захранване.
 12. Проверка на акумулаторите.
 13. Проверка затегнатостта на връзките.
 14.  Дозатягане на връзките.
 15. Осведомяване от инвестирора за конструктивни промени нарушаващи работоспособността на ръчни, автоматични пожароизвестители и звукови сигнализатори.
 16. Визуална проверка по конструктивни промени и несъответствия.
 17. Проверка на повторителите.
 18. Проверка за функционирането на индикациите.
 19. Проверка пресечните точки на кабелни трасета и техните връзки.
 20. Издаване на годишен протокол за абонаментен сервиз.

 

 IV. Дейности по абонаментно техническо обслужаване на пожарогасителни системи

 

 1. Проверка спринклерни глави и спирателни кранове. Проверка за механични повреди и течове на съединителни възли.
 2. Проверка работоспособността на манометрите за налягане.
 3. Техническо обслужване на КСК.
 4. Издаване на протокол за абонаментен сервиз.
 5. Явяване при повикване за отстраняване на повреди в системата.

Наши Клиенти

9

Пожароизвестителни системи

Основният фактор, влияещ на безопасността на една сграда е опасността от пожар.
9

Евакуационно и аварийно осветление

Съчетаването на аварийното осветление и стандартното осветление трябва стриктно да отговаря на стандартите за електрическата инсталация в сградата или съответното помещение. Изпълнението на инсталацията на аварийно осветление трябва да бъде съгласно по-долу изброените стандарти.

9

Сигнално-охранителни системи

Професионалните системи за технническа охрана осигуряват защита на хората и имуществото им от посегателства.

години на пазара

завършени проекта

полета на дейност

служители

“Ние проектираме и изграждаме всяка една система за техническа охрана спрямо нуждата и изискването на клиента. С цел постигане на максимална сигурност системите са оптимизирани за широк кръг от приложения – жилищни сгради, вили , офиси, търговси обекти и големи комплекси.”
Доверете ни се, нека работим заедно!
9

Пожароизвестителни системи

9

Евакуационно и аварийно осветление

9

Сигнално-охранителни системи

9

Системи за видеонаблюдение

9

Интегрирани хотелски системи

9

Контрол на достъп и работно време

9

Домофонни и видео-домофонни системи

9

Оповестяване и озвучаване

9

Структурни кабелни системи (СКС)

9

Пожарогасене

9

Електрически инсталации

За контакти

Приемам

Никнайс "ООД"

Офис ул. "Възраждане" №12 А
Сервизна база ул."Странджа" №43

Телефон

T: 052 / 660 690
M: 0888 205 620; 0888 492 530
F: 052 / 660 688

nicknice@abv.bg