Услуги

Видове услуги

Инженеринг

”НИКНАЙС” ООД желае да Ви представи опита си в областта на проектирането, монтажа и абонаментното поддържане на електрически инсталации, пожароизвестителни и охранителни системи. ”НИКНАЙС” ООД Ви предлага пълен инженеринг на следните услуги:

 

 • Пожароизвестителни и пожарогасителни системи
 • Доставка и сервиз на пожарогасители и противопожарно оборудване
 • Изготвяне на противопожарна документация и схеми за евакуация
 • Системи за видеонаблюдение
 • Сигнално – охранителни системи
 • Интегрирани хотелски системи
 • Контрол на достъпа и работно време
 • Автомобилни бариери
 • Озвучаване и оповестяване
 • Видеодомофонни системи
 • Структурно окабеляване
 • Електроинсталации
Проектиране
Сервиз на пожарогасители и противопожарно оборудване

 “НИКНАЙС” ООД предлага доставка и сервиз на всички видове носими и возими  пожарогасители и противопожарно оборудване като:

 • прахови пожарогасители
 • водни и водопенни пожарогасители
 • пожарогасители с въглероден двуокис
 • противопожарни одеала
 • пожарни шлангове
 • противопожарни табла

Техническото обслужване на пожарогасителите се извършва в сервизната база на НИКНАЙС с професионална техника и специалисти преминали курсове съгласно НАРЕДБА № 8121з-1100 и в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията БДС ISO 11602-2:2002.

”НИКНАЙС” ООД извършва техническо обслужване на пожарни кранове на основание чл.8, ал.1, т.2 и чл.22, ал.2 от Наредба № 8121з-647 за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 01.10.14г . обн. в ДВ бр.89 от 28.10.2014г. при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч. 

Пожарогасители и пожароизвестителни системи

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:
-стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;

-стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане:        -стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;                                                                                                                   -комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;

Фирмата разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”.

Наши Клиенти

9

Пожароизвестителни системи

Основният фактор, влияещ на безопасността на една сграда е опасността от пожар.
9

Евакуационно и аварийно осветление

Съчетаването на аварийното осветление и стандартното осветление трябва стриктно да отговаря на стандартите за електрическата инсталация в сградата или съответното помещение. Изпълнението на инсталацията на аварийно осветление трябва да бъде съгласно по-долу изброените стандарти.

9

Сигнално-охранителни системи

Професионалните системи за технническа охрана осигуряват защита на хората и имуществото им от посегателства.

години на пазара

завършени проекта

полета на дейност

служители

“Ние проектираме и изграждаме всяка една система за техническа охрана спрямо нуждата и изискването на клиента. С цел постигане на максимална сигурност системите са оптимизирани за широк кръг от приложения – жилищни сгради, вили , офиси, търговси обекти и големи комплекси.”
Доверете ни се, нека работим заедно!
9

Пожароизвестителни системи

9

Евакуационно и аварийно осветление

9

Сигнално-охранителни системи

9

Системи за видеонаблюдение

9

Интегрирани хотелски системи

9

Контрол на достъп и работно време

9

Домофонни и видео-домофонни системи

9

Оповестяване и озвучаване

9

Структурни кабелни системи (СКС)

9

Пожарогасене

9

Електрически инсталации

За контакти

Приемам

Никнайс "ООД"

Офис ул. "Възраждане" №12 А
Сервизна база ул."Странджа" №43

Телефон

T: 052 / 660 690
M: 0888 205 620; 0888 492 530
F: 052 / 660 688

nicknice@abv.bg